Επικοινωνία 2020-02-04T12:09:47+00:00

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ MD,PhD,FEBTS
Καρδιο-ΘωρακοΧειρουργός
M: 6932370942
email:kosjohn@otenet.gr
Γραμματεία
Τηλ.: 6976936665
Email: tsakiridiskosmas@gmail.com