Θωρακικές Παθήσεις 2019-03-14T12:39:55+00:00
Καρδιοχειρουγική
Καρδιοχειρουγική Θωρακικές Παθήσεις Δρ Τσακιρίδης Καρδιο-Θωρακοχειρουργός

Ενδεικτικά, οι παθήσεις που αφορούν στην θωρακoχειρουργική είναι:

 • Καρκίνος του πνεύμονα, οισοφάγου, μεσοθωρακίου, διαφράγματος, θωρακικού τοιχώματος

 • Μεταστάσεις στον πνεύμονα από κακοήθεια αλλού εξωθωρακικού οργάνου

 • Μεσοθηλίωμα

 • Καλοήθεις ή κακοήθεις παθήσεις του θύμου αδένα (πχ θυμώματα)

 • Καλοήθεις ή κακοήθεις πλευριτικές συλλογές

 • Καλοήθεις παθήσεις των πνευμόνων (πχ εμφυσηματική νόσος, πνευμονική ίνωση)

 • Καλοήθεις παθήσεις του διαφράγματος και του θωρακικού τοιχώματος

 • Λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου

 • Κύστεις πνευμόνων (πχ εχινόκοκκος), οισοφάγου, μεσοθωρακίου, διαφράγματος, παρακαρδιακές

 • Εμπύημα θώρακα, απόστημα πνεύμονα

 • Μεσοθωρακίτιδα

 • Πνευμοθώρακας – Αιμοθώρακας – Βρογχιεκτασίες – Bullae

 • Σύνδρομο υπεριδρωσίας

 • Παράλυση ημιδιαφράγματος

 • Χρόνια ή οξεία περικαρδίτιδα, περικαρδιακή συλλογή

 • Σύνδρομο υποκλοπής μαστικής αρτηρίας

 • Κοιλιακή ταχυκαρδία – Κοιλιακή μαρμαρυγή

 • Ηλεκτρική Θύελλα

 • Ανάγκη βηματοδότησης αριστερής κοιλίας

 • Ανευρύσματα κατιούσης θωρακικής αορτής

Θωρακοχειρουργική Δρ Τσακιρίδης Καρδιο-Θωρακοχειρουργός