ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2019-03-14T12:41:06+00:00
Καρδιοχειρουγική
Καρδιοχειρουγική Θωρακικές Παθήσεις Δρ Τσακιρίδης Καρδιο-Θωρακοχειρουργός

Ενδεικτικά οι διενεργούμενες Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Λοβεκτομή, Διλοβεκτομή, Πνευμονεκτομή
 • Βρογχοπλαστικές επεμβάσεις
 • Βιοψίες όγκων πνεύμονα, μεσοθωρακίου, υπεζωκότα
 • Βιοψίες λεμφαδένων
 • Τμηματεκτομή πνεύμονα (άτυπη ή ανατομική)
 • Θυμεκτομή
 • Μεταστασεκτομή
 • Ανοιχτή θωρακοστομία
 • Αφαίρεση όγκων θωρακικού τοιχώματος και μεσοθωρακίου
 • Εκτομή κύστεων – Εκτομή εχινόκοκκου κύστης
 • Εκτομή λεμφαδένων μεσοθωρακίου
 • Απολίνωση θωρακικού πόρου
 • Lung Volume Reduction Surgery
 • Παροχέτευση εμπυήματος, αποφλοίωση πνεύμονα
 • Πλευροδεσία για πνευμοθώρακα ή κακοήθη πλευριτική συλλογή
 • Αποκατάσταση ή πτύχωση διαφράγματος
 • Αποκατάσταση δυσμορφιών στέρνου ή θωρακικού τοιχώματος
 • Μεσοθωρακοσκοπηση
 • Θωρακοσκόπιση με τοπική αναισθησία
 • Τοποθέτηση συσκευής τεχνητού πνεύμονα
 • Βρογχοσκοπική τοποθέτηση βαλβίδων για Lung Volume Reduction Surgery
 • Θερμική εξάχνωση (ablation) των ανεγχείρητων όγκων του πνεύμονα με MicroWave κύματα
 • Χημικό ablation παρασυμπαθητικού – Συμπαθεκτομή
 • Περικάρδιο – υπεζωκοτικό παράθυρο
 • Τοποθέτηση επικαρδιαροδιακών ηλεκτροδίων στην αριστερή κοιλία
 • Αποκατάσταση ανευρυσμάτων κατιούσης θωρακικής αορτής
 • Παροχέτευση μεσοθωρακίτιδας
 • Παροχέτευση αιμοθώρακα
Θωρακοχειρουργική Δρ Τσακιρίδης Καρδιο-Θωρακοχειρουργός