ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 2021-02-16T14:01:21+00:00
  • Στεφανιαία Χειρουργική με την καρδιά πάλλουσα

Στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου, η πρόοδος της επιστήμης μας έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε τις επεμβάσεις της στεφανιαίας παράκαμψης (το γνωστό bypass) με την καρδιά πάλλουσα. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, για να πραγματοποιήσουμε τις αναστομώσεις των μοσχευμάτων πάνω στα αγγεία της καρδιάς, δεν σταματάμε την καρδιά όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά τη σταθεροποιούμε με ειδικό τρόπο και ενώ πάλλεται πραγματοποιούμε τις αναστομώσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ασθενή ο οποίος δεν υπόκειται στους κινδύνους της εξωσωματικής κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να μπορεί να αποσωληνωθεί αμέσως μετά το χειρουργείο, να μείνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για λιγότερο χρόνο και κατά συνέπεια να νοσηλευτεί για μικρότερο χρονικό διάστημα στην κλινική. Τα οφέλη λοιπόν είναι πολλαπλά και η δυνατότητα πραγματοποίησης αυτής της τεχνικής μας επιτρέπει να χειρουργούμε ακόμη και υπερήλικες.

  • Δύο μαστικές αρτηρίες, σκελετοποιημένες, παρασκευασμένες με διαθερμία υπερήχων

Όσον αφορά στην παρασκευή και λήψη των μοσχευμάτων που χρησιμοποιούμε στη στεφανιαία χειρουργική, είναι γνωστό ότι οι μαστικές αρτηρίες είναι τα καλύτερα μοσχεύματα που διαθέτει ο οργανισμός μας δεδομένου του ότι η αντοχή τους στο χρόνο είναι μοναδική. Τα οφέλη από τη χρήση και των δύο μαστικών αρτηριών είναι τεκμηριωμένα στη διεθνή βιβλιογραφία και στην πλειονότητα των περιστατικών που χειρουργούμε, τοποθετούμε και τις δύο μαστικές αρτηρίες ως μοσχεύματα στεφανιαίας παράκαμψης. Ο τρόπος παρασκευής φαίνεται ότι επηρεάζει και βελτιώνει την ποιότητα των μαστικών αρτηριών στο χρόνο και στη χρήση τους. Έτσι λοιπόν παρασκευάζονται με τη μέθοδος της σκελετινοποίησης, γεγονός που τις καθιστά μεγαλύτερες σε μήκος και διάμετρο αλλά και ικανές να χρησιμοποιηθούν in situ (χωρίς να κοπεί το άκρο τους που εκφύεται από την υποκλείδιο αρτηρία) σε απομακρυσμένα αγγεία της καρδιάς. Στην όλη διαδικασία, η διαθερμία υπερήχων που χρησιμοποιούμε για να τις παρασκευάσουμε και να τις απομονώσουμε από τους πέριξ ιστούς προσφέρει τα μέγιστα. Έχοντας την ιδιότητα να μην αναπτύσσει μεγάλες θερμοκρασίες και να διοχετεύει τη θερμοκρασία σε συγκεκριμένο σημείο, η διαθερμία υπερήχων δεν προκαλεί αθέλητη καταστροφή στο τοίχωμα των μαστικών αρτηριών, βοηθώντας τες να διατηρήσουν μεγαλύτερο μήκος και διάμετρο.