Καρδιακές Παθήσεις 2019-03-08T14:11:32+00:00
Καρδιοχειρουγική
Καρδιοχειρουγική Θωρακικές Παθήσεις Δρ Τσακιρίδης Καρδιο-Θωρακοχειρουργός

Ενδεικτικά, οι παθήσεις που αφορούν στην καρδιοχειρουργική είναι:

  • Στεφανιαία Νόσος (Σ/Ν)
  • Παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων (στένωση ή ανεπάρκεια της αορτικής, της μιτροειδούς, της τριγλώχινας ή της πνευμονικής βαλβίδας)
  • Νοσήματα μεγάλων αγγείων
  • Διαχωρισμός αορτής
  • Ανευρύσματα αορτής
  • Θρομβοεμβολική νόσος πνευμονικής αρτηρίας και κλάδων
  • Καρδιακές αρρυθμίες
  • Κολπική μαρμαρυγή
  • Υπερκοιλιακές και κοιλιακές αρρυθμίες
  • Τραύμα καρδιάς και μεγάλων αγγείων
  • Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς των ενηλίκων
  • Νοσήματα του περικαρδίου
   • Συμπιεστική περικαρδίτιδα
   • Συμφυτική περικαρδίτιδα
  • Καρδιακά νεοπλάσματα
   • Καλοήθη (μύξωμα, ινοελάστωμα κλπ)
   • Κακοήθη (μυξοσάρκωμα κλπ)