Καρδιακές Παθήσεις 2018-08-01T10:11:26+00:00

Ενδεικτικά, οι παθήσεις που αφορούν στην καρδιοχειρουργική είναι:

 • Στεφανιαία Νόσος (Σ/Ν)
 • Παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων (στένωση ή ανεπάρκεια της αορτικής, της μιτροειδούς, της τριγλώχινας ή της πνευμονικής βαλβίδας)
 • Νοσήματα μεγάλων αγγείων
 • Διαχωρισμός αορτής
 • Ανευρύσματα αορτής
 • Θρομβοεμβολική νόσος πνευμονικής αρτηρίας και κλάδων
 • Καρδιακές αρρυθμίες
 • Κολπική μαρμαρυγή
 • Υπερκοιλιακές και κοιλιακές αρρυθμίες
 • Τραύμα καρδιάς και μεγάλων αγγείων
 • Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς των ενηλίκων
 • Νοσήματα του περικαρδίου
  • Συμπιεστική περικαρδίτιδα
  • Συμφυτική περικαρδίτιδα
 • Καρδιακά νεοπλάσματα
  • Καλοήθη (μύξωμα, ινοελάστωμα κλπ)
  • Κακοήθη (μυξοσάρκωμα κλπ)