ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2019-03-08T14:15:59+00:00
Καρδιοχειρουγική
Καρδιοχειρουγική Θωρακικές Παθήσεις Δρ Τσακιρίδης Καρδιο-Θωρακοχειρουργός

Ενδεικτικά οι διενεργούμενες Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Αορτοστεφανιαιές παρακάμψεις

  • Με ή χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (πάλλουσα καρδιά – off pump)
  • Χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων
 • Αντικατάσταση ή επιδιόρθωση καρδιακών βαλβίδων

  • Αορτικής βαλβίδας
  • Μιτροειδούς βαλβίδας
  • Τριγλώχινος βαλβίδας
 • Αντικατάσταση αορτικής ρίζας με βαλβιδοφόρο μόσχευμα

  • Bιολογικό ή μηχανικό μόσχευμα και επανεμφύτευση των στεφανιαίων στομίων (επέμβαση Bentall)
 • Επιδιόρθωση αορτικής ρίζας, σε αορτική ανεπάρκεια, με διατήρηση της βαλβίδας (επέμβαση David)

 • Αποκατάσταση ανευρυσμάτων ανιούσης αορτής και αορτικού τόξου

 • Οξέα διαχωριστικά ανευρύσματα

 • Μυεκτομή για υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια με ή χωρίς συνοδό πλαστική της μιτροείδους βαλβίδας (HOCM)

 • Χειρουργική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας με ή χωρίς τη χρήση συσκευών υποστήριξης της αριστερής ή της δεξιάς κοιλίας (LVAD ή RVAD)

 • Αποκατάσταση συγγενών ανωμαλιών σε ενήλικες

 • Χειρουργική αποκατάσταση κολπικής μαρμαρυγής (εγχείριση MazelV)

 • Εκτομή καρδιακών όγκων (π.χ μυξώματα)

 • Εμφύτευση αορτικής βαλβίδας χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (διακορυφαία – TAVI)

Η ομάδα μας πλαισιώνεται και από επεμβατικούς καρδιολόγους που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της επεμβατικής καρδιολογίας.

 • Στεφανιογραφίες

 • Αγγειοπλαστικές

 • Δεξιοί καθετηριασμοί

 • Ενδοστεφανιαίος Υπέρηχος

 • Διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας από περιφερικά αγγεία

 • Αθηρεκτομή Στεφανιαίων

  (Rotablator Atherectomy)

 • Κλασματική Εφεδρεία Ροής

  (Fractional Flow Reserve – FFR)

Επίσης είναι εξειδικευμένοι στην Αρρυθμιολογία διενεργώντας:

 • Tilt test

 • Ηλεκετροφυσιολογική μελέτη (ΗΦΜ)

 • Εμφύτευση Υποδορίου Holter

 • Εμφύτευση βηματοδότη

 • Εμφύτευση απινιδωτή

 • Εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη – απινιδωτή