Μέθοδοι 2019-03-08T14:25:07+00:00
Καρδιοχειρουγική
Καρδιοχειρουγική Θωρακικές Παθήσεις Δρ Τσακιρίδης Καρδιο-Θωρακοχειρουργός

Η Θωρακοσκοπική Χειρουργική VATS (Video Assisted Thoracic Surgery) αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούνται διεθνώς για τη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων του θώρακα και των πνευμόνων.

Με τη βοήθεια μικρών οπών που πραγματοποιούνται στο θωρακικό τοίχωμα, ο εξειδικευμένος Θωρακοχειρούργος έχει τη δυνατότητα να επεμβαίνει στην πάσχουσα περιοχή, με τη χρήση ειδικής κάμερας που εισέρχεται στο θώρακα, ο οποίος και απεικονίζεται τρισδιάστατα σε ειδική οθόνη τηλεόρασης.

Οι λεπτοί χειρουργικοί χειρισμοί με τη χρήση ενδοσκοπικών εργαλείων διασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή επεμβατικότητα, με αποτέλεσμα:

 • την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου

 • την ελαχιστοποίηση της νοσηλείας

 • τη μείωση της νοσηρότητας

 • τη γρηγορότερη ανάρρωση

 • τα μειωμένα κόστη νοσηλείας και αποθεραπείας

 • το άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα

Η Θωρακοσκοπική Χειρουργική μπορεί να κατευθύνει τη διάγνωση και τη θεραπεία παθήσεων όπως :

 • Καρκίνος του πνεύμονα, οισοφάγου, μεσοθωρακίου, διαφράγματος, θωρακικού τοιχώματος

 • Μεταστάσεις στον πνεύμονα από κακοήθεια αλλού εξωθωρακικού οργάνου

 • Μεσοθηλίωμα

 • Καλοήθεις ή κακοήθεις παθήσεις του θύμου αδένα (πχ θυμώματα)

 •  Καλοήθεις ή κακοήθεις πλευριτικές συλλογές

 •  Καλοήθεις παθήσεις των πνευμόνων (πχ εμφυσηματική νόσος, πνευμονική ίνωση)

 •  Καλοήθεις παθήσεις του διαφράγματος και του θωρακικού τοιχώματος

 •  Λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου

 •  Κύστες πνευμόνων (πχ εχινόκοκκος), οισοφάγου, μεσοθωρακίου, διαφράγματος, παρακαρδιακές

 •  Χρόνια ή οξεία περικαρδίτιδα

 •  Εμπύημα θώρακα, απόστημα πνεύμονα

 •  Μεσοθωρακίτιδα

 •  Πνευμοθώρακας – Αιμοθώρακας – Βρογχιεκτασίες – Bullae

 •  Σύνδρομο υπεριδρωσίας

 •  Παράλυση ημιδιαφράγματος

 •  Κοιλιακή ταχυκαρδία – Κοιλιακή μαρμαρυγή

Τα χειρουργεία που μπορούν να πραγματοποιηθούν θωρακοσκοπικά είναι:

 •  Σύνδρομο υποκλοπής μαστικής

 • Λοβεκτομή, Διλοβεκτομή, Πνευμονεκτομή · Βιοψίες όγκων πνεύμονα, μεσοθωρακίου, υπεζωκότα

 • Τμηματεκτομή πνεύμονα

 • Θυμεκτομή

 • Μεταστασεκτομή

 • Αφαίρεση όγκων θωρακικού τοιχώματος και μεσοθωρακίου

 • Εκτομή κύστεων

 • Εκτομή λεμφαδένων μεσοθωρακίου

 • Απολίνωση θωρακικού πόρου

 • Lung Volume Reduction Surgery

 • Παροχέτευση εμπυήματος, αποφλοίωση πνεύμονα

 • Παροχέτευση μεσοθωρακίτιδας

 • Παροχέτευση αιμοθώρακα

 • Πλευροδεσία

 • Αποκατάσταση ή πτύχωση διαφράγματος

 • Θερμική εξάχνωση (ablation) των ανεγχείρητων όγκων του πνεύμονα με MicroWave κύματα

 • Χημικό ablation παρασυμπαθητικού – Συμπαθεκτομή

 • Περικαρδιο-υπεζωκοτικό παράθυρο