Θωρακοσκοπική αποκατάσταση συγγενούς ατροφίας διαφράγματος (diaphragmatic eventration)

//Θωρακοσκοπική αποκατάσταση συγγενούς ατροφίας διαφράγματος (diaphragmatic eventration)

Θωρακοσκοπική αποκατάσταση συγγενούς ατροφίας διαφράγματος (diaphragmatic eventration)

Ιστορικό:  Γυναίκα ασθενής 46 ετών παρουσιάζει άνωση του αριστερού ημιδιαφράγματος με συμπτώματα επιδεινούμενης δύσπνοιας και δυσπεψίας κατά την λήψη των γευμάτων. Η ασθενής δεν πάσχει από συστηματικό νόσημα και δεν έχει υποστεί κάκωση που να επιφέρει παράλυση του φρενικού νεύρου.

Προεγχειρητική ακτινογραφία θώρακα όπου είναι εμφανής η άνωση του αριστερού ημιδιαφράγματος.

Χειρουργική αντιμετώπιση:  Θωρακοσκοπική πτύχωση του αριστερού ημιδιαφράγματος και τοποθέτηση εμβαλώματος περικαρδίου σχεδόν σε όλο το αριστερό ημιδιάφραγμα.

Follow-up: Άμεσα μετεγχειρητικά η απλή ακτινογραφία θώρακα είναι σαφέστατα βελτιωμένη, ενώ ένα μήνα μετά ο επανέλεγχος με αξονική θώρακα παρουσιάζει το αριστερό ημιδιάφραγμα στο ίδιο ύψος με το δεξιό.

 

Δρ. Τσακιρίδης Κοσμάς

Χειρουργός  Καρδιάς – Θώρακος

Κλινική «Αγ.Λουκάς», Θεσ/νικη

2019-03-05T21:03:20+00:00 24 Απριλίου 2017|