Ωράριο Λειτουργίας

 Καθημερινά   9:00AM -3:00AM  Τηλέφωνο: 2310 390662 (γραμματέας),   2310 380143 (γραμματέας) , 2310 380013 (γραφείο  9:00 -  15:00 καθημερινά) ,

                          6932370942  (κινητό) ,  2310 341263 (fax) , 2310 380000  (τηλ.κέντρο Κλινικής «Αγ.Λουκά»)

Προσκεκλημένος ομιλητής στην Αττάλεια στην Τουρκία.

Προσκεκλημένος ομιλητής στην Αττάλεια στην Τουρκία.

Προσκεκλημένος ομιλητής στο 12th international Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery στην Αττάλεια στην Τουρκία.

Η ομιλία αφορούσε μια νέα τεχνική για την επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας και δέχθηκε πολλά κολακευτικά σχόλια για την τεχνική αυτή..

 

TOP