Ωράριο Λειτουργίας

 Καθημερινά   9:00AM -3:00AM  Τηλέφωνο: 2310 390662 (γραμματέας),   2310 380143 (γραμματέας) , 2310 380013 (γραφείο  9:00 -  15:00 καθημερινά) ,

                          6932370942  (κινητό) ,  2310 341263 (fax) , 2310 380000  (τηλ.κέντρο Κλινικής «Αγ.Λουκά»)

Κορυφαία εκδήλωση της Πανελλήνιας Εταιρίας των ΚαρδιοΘωρακοχειρουργών

Κορυφαία εκδήλωση της Πανελλήνιας Εταιρίας των ΚαρδιοΘωρακοχειρουργών

Κορυφαία εκδήλωση της Πανελλήνιας Εταιρίας των ΚαρδιοΘωρακοχειρουργών είναι το συνέδριο που πραγματοποιείτε ανά διετία.

 Έτσι έγινε και το Νοέμβριο του 2016 στη Θεσσαλονίκη όπου συνδιοργάνωσα την όλη διαδικασία. Ιδιαίτερο γεγονός αποτέλεσε το στρογγυλό τραπέζι στο οποίο διοργάνωσα και προήδρευσα, που αφορά την στεφανιαία χειρουργική. Έγινε μια ιστορική αναδρομή στο παρελθόν και μια αποτύπωση του παρόντος με ομιλίες από σχεδόν όλους τους καρδιοχειρουργούς.

TOP