Ωράριο Λειτουργίας

 Καθημερινά   9:00AM -3:00AM  Τηλέφωνο: 2310 390662 (γραμματέας),   2310 380143 (γραμματέας) , 2310 380013 (γραφείο  9:00 -  15:00 καθημερινά) ,

                          6932370942  (κινητό) ,  2310 341263 (fax) , 2310 380000  (τηλ.κέντρο Κλινικής «Αγ.Λουκά»)

Προσκεκλημένος ομιλητής στo 12o Συνέδριο της Euro Asian Bridge Society

Προσκεκλημένος ομιλητής στo 12o Συνέδριο της Euro Asian Bridge Society

Στα πλαίσια του 12th Συνεδρίου της Euro Asian Bridge Society  που πραγματοποιήθηκε στη Βυρηττό παρουσίασα ως προσκεκλημένος ομιλητής τα οφέλη που προκύπτουν από  την χρήση και των δύο  μαστικών αρτηριών στα χειρουργεία της στεφανιαίας παράκαμψης. 

Ιδιαίτερα δε όταν αυτές παρασκευάζονται σκελετοποιημένες με τη βοήθεια της διαθερμίας υπερήχων τα οφέλη είναι ακόμα περισσότερα. Στη διαδικασία αυτή η εμπειρία μας είναι αξιόλογη διότι αποτελούμε την ομάδα με το μεγαλύτερο αριθμό παρασκευής και χρήσης τέτοιου είδους μοσχευμάτων στον Ελλαδικό χώρο..

TOP