Ωράριο Λειτουργίας

 Καθημερινά   9:00AM -3:00AM  Τηλέφωνο: 2310 390662 (γραμματέας),   2310 380143 (γραμματέας) , 2310 380013 (γραφείο  9:00 -  15:00 καθημερινά) ,

                          6932370942  (κινητό) ,  2310 341263 (fax) , 2310 380000  (τηλ.κέντρο Κλινικής «Αγ.Λουκά»)

Δρ. Τσακιρίδης Κοσμάς  - Διευθυντής του Καρδιο-Θωρακοχειρουργικού Τμήματος της Κλινικής «Αγ.Λουκάς» 

I. Προσωπικές πληροφορίες

Ονοματεπώνυμο

:  Τσακιρίδης  Κοσμάς

   

Ημερομηνία   και

τόπος γεννήσεως

:  29 Οκτωβρίου 1967

:  Δράμα

e-mail

:  kosjohn@otenet.gr

Υπηκοότητα

:  Ελληνική

Τηλέφωνα  : +30 6932 370942

  +30 2310 345183 (οικία)

Θρήσκευμα

Οικογενειακή κατάσταση

:  Χριστιανός Ορθόδοξος

:  Έγγαμος από το 1992, πατέρας δύο παιδιών

 

  +30 2310 380013 (εργασία),               +30 2310 390662 (γραφείο) ,

  +30 2310 380143 (γραμματέας), 

  +30 2310 380000 (Κλινική Αγ. Λουκάς)

Διεύθυνση κατοικίας

 

 

Διεύθυνση εργασίας

:  Πηλείδη Ηλία 75Α ,  55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη

: Κλινική «Αγ. Λουκάς»

 55236 Πανόραμα Θεσσαλονίκη

 Fax 

: +30 2310 341263 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΙΙ. Σπουδές

1972 - 1985 : Δημοτικό και Γυμνάσιο στην Δράμα

1986 - 1990 : Φοίτηση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ

16.07. 1990 : Απόκτηση του πτυχίου ΠΤΔΕ με τον βαθμό «Άριστα» και σειρά κατάταξης 8η

1990 - 1996 : Φοίτηση στο Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ 

07.1995 : Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης που αφορούσε την : α) εκπαίδευση φοιτητών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και β) την ενίσχυση παροχής υπηρεσιών στα Κέντρα Υγείας τους θερινούς μήνες του 1995, με το οποίο στελέχωσα το Κέντρο Υγείας Πρίνου στη νήσο Θάσο Ν. Καβάλας

17.07.1996 : Απόκτηση του πτυχίου Ιατρικής με τον βαθμό « Λίαν Καλώς» και σειρά κατάταξης 5η

ΙΙΙ.  Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

19.07.1996 : Απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

IV. Ειδικότητα - Προυπηρεσία

1996 – 1997Εκπλήρωση υποχρεώσεως στρατιωτικής θητείας ως Οπλίτης Ιατρός στο 616 Μ/Κ Τ.Π. στο Νεοχώρι Νομού Έβρου

18.06.97 – 17.06.98 : Υπηρεσία Υπαίθρου στο Π.Ι. Στρύμης Νομού Ροδόπης 

16.07.98 – 20.06.00 : Ειδικευόμενος ιατρός Χειρουργική Κλινική του Γ. Π. Νοσ/μείου Κομοτηνής ως υπόχρεος των χρόνων χειρουργικής για την ειδικότητα της Χειρουργικής Θώρακα (Δ/της ο Δρ. Δ. Γυμνόπουλος)

21.06.00 - 15.07.01 : Ειδικευόμενος ιατρός Χειρουργική Κλινική του Γ. Π. Νοσ/μείου Αλεξ/[πολης ως υπόχρεος των χρόνων χειρουργικής για την ειδικότητα της Χειρουργικής Θώρακα (Δ/της ο Αιμ.Χατζηπασχάλης)

16.07.01 – 14.04.02 : Yπεράριθμος ιατρός του Γ.Π.Ν.Αλεξ/πολης τοποθετημένος στην Χειρουργική Κλινική Θώρακα (Δ/της ο καθ. Γ.Μπουγιούκας)

15.04.02 – 14.04.06 : Ειδικευόμενος ιατρός στην Χειρουργική κλινική Καρδιάς- Θώρακος του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης (Δ/της ο καθ. Γ.Μπουγιούκας)

26.06.2006 : Τίτλος ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα

26.07.2006 - σήμερα : Επικεφαλής Ομάδας Καρδιο-ΘωρακοΧειρουργικής στην Ιδιωτική Κλινική «Αγ.Λουκάς»

02.2010 - σήμερα : Διευθυντής του Καρδιο-Θωρακοχειρουργικού Τμήματος της Κλινικής «Αγ.Λουκάς»

V. Υποτροφίες - Τιμητικοί τίτλοι - Διακρίσεις

1990 : Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. για το Ακ.Ετος 1988-89

1997 : Δίπλωμα Ευδόκιμης Υπηρεσίας Οπλίτη από το 616 Μ/Κ Τ.Π. Νεοχωρίου Νομού Έβρου.

1995 : Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. για το Ακ.Ετος 1993-94

Θεσ/νικη 2007 : 3ο βραβείο για την εργασία με τίτλο «Η συμπεριφορά της υπερχοληστερολαιμίας σε διατακτική ,μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια: τα επίπεδα της συνδεδεμένης με την λιποπρωτεϊνη φωσφολιπάσης Α2 καθοριστικός ανεξάρτητος προδιαθεσικός παράγοντας αγγειογραφικής και κλινικής στεφανιαίας νόσου» στα πλαίσια του 6ου Βορειοελλαδικού Καρδιολογικού Συνεδρίου

Θεσ/νικη 2011 : 3ο βραβείο για την εργασία με τίτλο «Η ψυχολογική κατάπτωση και η συνδεόμενη με αυτήν φλεγμονώδης απάντηση αποτελούν ανεξάρτητο κίνδυνο υποτροπών κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με ιδιοπαθή κολπική μαρμαρυγή» στα πλαίσια του 10ου Βορειοελλαδικού Καρδιολογικού Συνεδρίου

2012 : Ειδικός συνεργάτης τεύχους στο ιατρικό περιοδικό "Ιατρικά Νέα"

2013 : Editor στο διεθνές περιοδικό "Journal of Thoracic Disease" open access PubMed indexed

Απρίλιος 2013 : 1η θέση στον διαγωνισμό του Κυπέλου Γνώσεων της Καρδιοθωρακοχειρουργικής στο πλαίσιο της 5ης Συνάντησης της Ομάδας εργασίας Χειρουργικής Θώρακος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος - Καρδιάς - Αγγείων

VI. Διδακτορική Διατριβή (Απρίλιος 2006)

“Η επίδραση της λορνοξικάμης στην φλεγμονώδη αντίδραση των πνευμόνων μετά από επεμβάσεις καρδιάς υπό εξωσωματική κυκλοφορία”

Σκοπός: Παρά τις μεγάλες προόδους που πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση της εξωσωματικής κυκλοφορίας (ΕΚ), η τεχνική αυτή εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να συνοδεύεται από επιπλοκές, σημαντικότερη των οποίων είναι η πρόκληση συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης. Κατά καιρούς έχουν δοκιμαστεί διάφοροι φαρμακευτικοί παράγοντες για την παρεμπόδιση της έκλυσης της φλεγμονώδους αντίδρασης στους πνεύμονες, δίχως ενθαρυντικά αποτελέσματα. Στην εργασία μας εξετάσαμε την επίδραση της λορνοξικάμης, ενός μη στεροειδούς αντιφλεγμονώδους παράγοντος, στη διαδικασία της φλεγμονώδους αντίδρασης στους πνεύμονες.

Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν δύο ομάδες ασθενών με στεφανιαία νόσο που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επαναιμάτωση του μυοκαρδίου υπό ΕΚ. Σε 7 ασθενείς χορηγήθηκαν 16 mg λορνοξικάμης ενδοφλεβίως πριν την εισαγωγή στην αναισθησία και πριν την είσοδο στην εξωσωματική κυκλοφορία, ενώ σε 7 ασθενείς της ομάδας ελέγχου χορηγήθηκε ισόποσο διάλυμα φυσιολογικού ορού. Οι δύο ομάδες ήταν ισοδύναμες όσον αφορά στα προεγχειρητικά και διεγχειρητικά δεδομένα τους. Με την μέθοδο ELISA μετρήθηκαν σε όλους τους ασθενείς δείκτες φλεγμονώδους αντίδρασης. Μετρήθηκαν τα επίπεδα των κυτταροκινών (IL-6, IL-8, TNF-a), των μορίων προσκόλλησης (e-Selectin, p-Selectin, ICAM-1) και της μεταλλοπρωτεΐνάσης-3 (MMP-3) κατά την εισαγωγή στην αναισθησία, πριν την έναρξη της ΕΚ, αμέσως μετά την ΕΚ, κατά την εισαγωγή του ασθενούς στη ΜΕΘ καθώς και μετά από 8 και 24ώρες. Σε όλους τους ασθενείς εκτιμήθηκε η φλεγμονώδης αντίδραση των πνευμόνων με ιστικές βιοψίες πνεύμονα που λήφθηκαν στην αρχή και στο τέλος της εγχείρησης. Αξιολογήθηκαν επίσης αιμοδυναμικές παράμετροι: καρδιακός δείκτης (CI), δείκτης των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων (SVRI), δείκτης των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων (PVRI), δείκτης έργου της αριστερής κοιλίας (LVSWI), δείκτης έργου της δεξιάς (RVSWI) και πίεση της πνευμονικής αρτηρίας, καθώς και αναπνευστικές παράμετροι: κυψελιδο-αρτηριακή διαφορά του οξυγόνου D(A-a), ενδοπνευμονικό shunt (Qs/Qt) και πνευμονική ευενδοτότητα (Compliance).

Αποτελέσματα: Στην ομάδα ασθενών χορήγησης λορνοξικάμης παρατηρήθηκαν: α) τα επίπεδα της IL-6 ήταν την 1η μετεγχειρητική ημέρα σημαντικά στατιστικά μειωμένα συγκρινόμενα με αυτά της ομάδας ελέγχου (113±49pg/ml και 177±20pg/ml αντίστοιχα, p=0,008), β) τα επίπεδα του ICAM-1 ήταν σημαντικά στατιστικά μειωμένα συγκρινόμενα με αυτά της ομάδας ελέγχου στη μέτρηση κατά τη χρονική στιγμή της εισαγωγής στη ΜΕΘ (177±29ng/ml και 217±22ng/ml αντίστοιχα, p=0,014) ως και την 1η μετεγχειρητική ημέρα (281±134ng/ml και 489±206ng/ml αντίστοιχα, p=0,045), γ) τα επίπεδα της p-selectin βρέθηκαν σημαντικά στατιστικά μειωμένα συγκρινόμενα με αυτά της ομάδας ελέγχου, σε τέσσερις μετρήσεις (αμέσως μετά την αναισθησία: 97±23ng/ml και 119±7ng/ml αντίστοιχα, p=0,030, πριν την χορήγης ηπαρίνης: 77±19ng/ml και 101±20ng/ml αντίστοιχα, p=0,044, μετά την αποδέσμευση από την ΕΚ: 86±4ng/ml και 105±13ng/ml αντίστοιχα, p=0,06, με την είσοδο στη ΜΕΘ: 116±13ng/ml και 158±17ng/ml αντίστοιχα, p=0,000), δ) οι τιμές των αιμοδυναμικών και αναπνευστικών παραμέτρων ήταν βελτιωμένες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, αλλά η διαφορά δεν αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική, και ε) στο πνευμονικό παρέγχυμα των ασθενών της ομάδας χορήγησης της λορνοξικάμης η προσκόλληση των ηωσινόφιλων και η έξοδός τους στους διάμεσους χαλαρούς ιστούς ήταν σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, ενώ δεν παρατηρήθηκε κυψελιδικό οίδημα.

Συμπέρασμα: Η λορνοξικάμη μειώνει τη φλεγμονώδη αντίδραση των πνευμόνων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε στεφανιαία παράκαμψη υπό ΕΚ, όπως προκύπτει από την ελάττωση των επιπέδων των IL-6, ICAM-1 και p-Selectin καθώς και από την παθολογοανατομική εικόνα του πνευμονικού παρεγχύματος.

 

Ακ.Ετος 1986-87 : Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε.   - Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος

Ακ.Ετος 1987-88 : Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. - Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος

Ακ.Ετος 1988-89 : Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. - Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος - Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών στην Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.

Ακ.Ετος 1989-90 : Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. - Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος - Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών στην Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.

Ακ.Ετος 1991-92 : Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής: Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής : Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών στην Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.

Ακ.Ετος 1992-93 : Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής : Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών στο Δ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής

Ακ.Ετος 1993-94 : Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής - Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών στο Δ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής - Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής - Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών στην Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. - Εκπρόσωπος των Φοιτητών του Δ.Π.Θ. στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Δ.Π.Θ.

Ακ.Ετος 1994-95 : Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής : Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής

Μάιος 1999 : Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Ν.Ροδόπης στον  Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

10.1995 – 12.1995 : Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που οργανώθηκε από το Εργατικό Κέντρο Ν. Έβρου “Διδασκαλία μαθημάτων Η/Υ”

09.1999 – 01.2000 : Μέση Τεχνική Νοσηλευτική Σχολή Κομοτηνής Διδασκαλία του μαθήματος της Ανατομίας για το Α’ εξάμηνο.

09.2000 – 06.2001 : ΤΕΕ Νοσηλευτικής Αλεξ/πολης (Α’ κύκλος) Διδασκαλία του μαθήματος της Νοσολογίας για το Α΄ έτος

09.2000 – 06.2001 : ΤΕΕ Νοσηλευτικής Αλεξ/πολης (Α’ κύκλος) Διδασκαλία του μαθήματος της Παθολογίας για το Β΄ έτος

09.2003 – 06.2004 : ΤΕΕ Νοσηλευτικής Αλεξ/πολης (Α’ κύκλος) Διδασκαλία του μαθήματος της Ανατομίας-Φυσιολογίας για το Α΄ έτος

09.2003 – 06.2004 : International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) Διδασκαλία αλλοδαπών φοιτητών Ιατρικής που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγής

09.2004 – 06.2005 : International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) Διδασκαλία αλλοδαπών φοιτητών Ιατρικής που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγής

Υπό έκδοση: Guest editor in special issue concerning Cardiac Surgery in  Journal of Thoracic Disease 

Υπό έκδοση: Pneumothorax (a multilevel approach)

Από 6/2000 : Δόκιμο Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κήλης

Από 8/2001 : Πάρεδρο και κατόπιν Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων.
                        Τακτικό μέλος των Ομάδων Εργασίας της Εταιρείας:
                        • Χειρουργική των Στεφανιαίων
                        • Χειρουργική της Ανεπαρκούσης Καρδιάς
                        • Ενδοσκοπική Θωρακοχειρουργική

Από 1/2003 : Τακτικό μέλος της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΧΕΒΕ)

Από 6/2003 : Μέλος του General Medical Council (GMC)

Από 6/2003 : Δόκιμο και στη συνέχεια τακτικό μέλος της European Society of Thoracic Surgeons (ESTS)

Από 9/2005 : Δόκιμο και στη συνέχεια τακτικό μέλος της European Association of Cardiac and Thoracic Surgeons (EACTS) - Mέλος του Cardiothoracic Surgery Network- CTS Net (http://www.ctsnet.org/home/ktsakiridis)

Από 01/2013 : Gold Member της European Respiratory Society (ERS)

Από 01/2013 : Μέλος της International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)

1. Νοέμβριος 1996 Αθήνα : Διατομεακό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

2. Νοέμβριος 1998 Αθήνα : Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο «Ενδοκοιλιακής σήψης»

3. Νοέμβριος 1998 Αθήνα : Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο «Laparoscopy in Ongology»

4. Μάρτιος 1999 Πάτρα : Απόκτηση του διπλώματος του A.T.L.S. Advanced Trauma Life Support for Doctors) μετά από επιτυχείς εξετάσεις στην Πάτρα (Δ/της του σεμιναρίου ο Καθ. Χειρουργικής Ι.Ανδρουλάκης)

5. Οκτώβριος 1999 Ιωάννινα : Μετεκπαιδευτικό Μάθημα ΧΕΒΕ «Βασικά μηνύματα προς το νέο χειρουργό από τις σχετιζόμενες στην κλινική πράξη ειδικότητες»

6. Οκτώβριος 1999 Ιωάννινα : Μετεκπαιδευτικό Μάθημα ΧΕΒΕ «Χρήση ενεργειακών πηγών στη Χειρουργική»

7. 1999-2000 Στ’ Περίοδος Θεσ/νικη : Συνεχής Χειρουργική Μετεκπαίδευση, Οργάνωση των διαλέξεων από την ΧΕΒΕ

8. Νοέμβριος 2000, Αλεξ/πολη : European School of Oncology «Tumor Angiogenesis»

9. 2000-2001 Ζ’ Περίοδος Θεσ/νικη : Συνεχής Χειρουργική Μετεκπαίδευση, Οργάνωση των διαλέξεων από την ΧΕΒΕ

10. Δεκέμβριος 2001 Αλεξ/πολη : Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Μηχανικής Συρραφής» για προχωρημένες χειρουργικές επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΔΠΘ

11. Φεβρουάριος 2002 Αλεξ/πολη : Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Βασικές αρχές στην λαπαροσκοπική χειρουργική» Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΔΠΘ

12. Μάιος 2002 Αλεξ/πολη : Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Προχωρημένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική Ι» Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΔΠΘ

13. Οκτώβριος 2003 Πάτρα : Απόκτηση του διπλώματος του A.T.L.S. Advanced Trauma Life Support for Doctors) μετά από επιτυχείς εξετάσεις (Student Refresher Course) στην Πάτρα (Δ/της του σεμιναρίου ο Καθ. Χειρουργικής Ι.Ανδρουλάκης)

14. Νοέμβριος 2003 Bergamo, Italy : Παρακολούθηση στο European School for Cardio-Thoracic Surgery του 6ήμερου σεμιναρίου Cardiac Surgery Level 1 34 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

15. Ιούνιος 2004 Bergamo, Italy : Παρακολούθηση στο European School for Cardio-Thoracic Surgery του 6ήμερου σεμιναρίου Cardiac Surgery Level 2 34 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

16. Σεπτέμβριος 2004 Papworth, UK : Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Papworth Hospital, UK με ιδιαίτερη επισήμανση τις μεταμοσχεύσεις και τα συστήματα υποβοήθησης της καρδιάς

17. Απρίλιος 2005 Αθήνα : 2nd ESTS Spring Meeting 12 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

18. Σεπτέμβριος 2005, Barcelona, Spain : 4th EACTS/ESTS Joint meeting Μεταπτυχιακό Σεμινάριο

19. Ακ.Έτος 2007-08 Θεσ/νικη : Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Θωρακοκαρδιοχειρουργικής 20 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

20. Μάιος 2007 Θεσ/νικη : 6ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο 18 points of Continuous Medical Education (CME)

21. Οκτώβριος 2007, BadNeustadt, Germany : “Master of Valve Repair” Advanced Course 12 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

22. Οκτώβριος 2007 Θεσ/νικη : 8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 15 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

23. Νοέμβριος 2007 Καβάλα : Ημερίδα των Α & Β Πνευμονολογικών Κλινικών του Γ.Ν.Καβάλας 6 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

24. May 2008 Paris France : Heart to Heart Series, Module XIII  Advanced Course

25. Ακ.Έτος 2008-09 Θεσ/νικη : Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Θωρακοκαρδιοχειρουργικής 17 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

26. December 2008 Paris France : Heart valve club 18 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

27. Μάιος 2009 Καβάλα : Ημερίδα των Α & Β Πνευμονολογικών Κλινικών του Γ.Ν.Καβάλας με θέμα: Πνεύμονες και σύγχρονος τρόπος ζωής  9 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

28. October 2009 Vienna, Austria : Techno-College of EACTS 

29. October 2009 Elancourt, France : ESTS School of Thoracic Surgery 12 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

30. March 2010 Frankfurt, Germany : Protective ventilation and adjunct in Acute Resriratory Failure

31. March 2010 Thessaloniki, Greece : Hands on Thoracoscopic Course

32. May 2010 Valladolid, Spain : 18th European Conference on general Thoracic Surgery 21 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

33. May 2010 Valladolid, Spain : Postgraduate course of ESTS-AATS-STS in 18th European Conference on general Thoracic Surgery

34. Νοέμβριος 2010 Θεσ/νικη : 23ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων 12 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

35. Νοέμβριος 2010 Αθήνα : 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργών Θώρακα-Καρδιάς-Αγγείων 12 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

36. Ακ.Έτος 2010-11 Θεσ/νικη : Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακα

37. September 2011 Nyon, Switzerland : Surgical Management of Aortic Valve Replacement: beyond the basic case

38. December 2011 Thessaloniki, Greece : Clinical Training on the HeartWare Ventricular Assist System

39. November 2012 Thessaloniki : 21st Panhellenic Congress on Thoracic Diseases with International participation18 points of Continuous Medical Education (CME) credits (ECMEC)

40. June 2012 Essen, Germany : 20th European Conference on general Thoracic Surgery

41. October 2012 Barcelona, Spain : Postgraduate course of EACTS in 26th Annual Meeting

42. January 2013 Brussels, Belgium : 9th International Advanced Valve Repair Symposium

43. May 2013 Birmingham, UK : 21st European Conference on general Thoracic Surgery 23 points of Continuous Medical Education (CME)credits (ECMEC)

 

Ι. Πλήρεις δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά με κριτές

1. Journal of Mechanics in Medicine and Biology, Vol. 2, Nos.3&4 (2002) 329-337 Dimosthenis Mavrilas, Theodora Tsapikouni, Dimitrios Mikroulis, Grigorios Bitzikas, Vassilios Didilis, Kosmas Tsakiridis, Fotis Konstantinou and Georgios Bougioukas “Dynamic mechanical properties of arterial and venous grafts used in coronary bypass surgery”

2. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, Vol. 25 (2004) 135-136 Dimitrios Mikroulis, Kosmas Tsakiridis, Vasiliki Kaloutsi, Vassilios Didilis “Mediastinal Castleman disease with calcific deposits”

3. E-Journal of Perioperative Medicine www.anesthesia.gr/ejournal Vol 2004; 2:76-85 Vretzakis G., Ferdi E., Dragoumanis Chr., Papagianopoulou P., Tsakiridis K., Konstantinou F. “Heart’s respiratory quotient in different haemodynamic states”

4. Acta Annaesthesiologica Belgica Vol 2004,55, 221-227 G. Vretzakis, E.Ferdi, B.Papaziogas, C.Dragoumanis, J.Pneumaticos, I.Tsangaris, K.Tsakiridis, F.Konstantinou. “Coronary sinus venoarterial CO2 difference in different hemodynamic states”

5. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals Vol, 2005;13:123-128 D.Mikroulis, V.Didilis, F.Konstantinou, K.Tsakiridis, G. Vretzakis, G.Bougioukas “Diltiazem versus amiodarone to prevent atrial fibrillation in coronary surgery”

6. J Cardiothoracic and Vascular Anesthesia Vol, 20(1):68-70,2006 Vretzakis G., Dragoumanis C., Papaziogas B., Konstantinou F., Tsakiridis K. “Inaccuracy of BIS values produced by the cardiopulmonary by-pass machine during the operative repair of an aortic dissection”

7. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals Vol 15(4):339-41, 2007 K.Tsakiridis, D.Mikroulis, V.Didilis, G.Bougioukas. “Internal Thoracic Artery Side Branch ligation for Post Coronary Surgery Ischemia”

8. Therapeutics & Clinical Risk Management Vol; 8:279-86 Aug 2012 Zarogoulidis P, Kontakiotis T, Tsakiridis K, Karanikas M, Simoglou C, Porpodis K, Mitrakas A, Esebidis A, Konoglou M, Katsikogiannis N, Zervas V, Aggelopoulou C, Mikroulis D, Zarogoulidis K. “Difficult airway and difficult intubation in postintubation tracheal stenosis: a case report and literature review.”

9. Journal of Thoracic Disease Vol;4(5):497-503 Oct 2012 Paul Zarogoulidis, Vasiliki Draba, Nikolaos Machairiotis, Katerina Manika, Dimitrios Mikroulis, Kosmas Tsakiridis, Nikolaos Courcoutsakis, Ioannis Kioumis, Athanasios Zissimopoulos, Konstantinos Zarogoulidis “ Fibrinous tumor of the pleura: An orphan disease lost in translation. A case series of three different disease manifestations”

10. Journal of Thoracic Disease Vol 4, Suppl 1, Dec 2012 Paul Zarogoulidis, Konstantinos Kosmatopoulos, Alyn Morice, Demosthenes Bouros, Lutz Freitag, Angelo G. Casalini, Marios Froudarakis, Francisco Rodriguez Panadero, Katerina Manika, Nikolaos Galanis, Sakkas Leonidas, Antonis Papagiannis, Kosmas Tsakiridis, Dionysios Spyratos, Theodoros Kontakiotis, Antonis Anoniadis, Qiang Li, Konstantinos Zarogoulidis “Meeting report on 21st Panhellenic Congress on Thoracic Diseases with International participation”

11. Journal of Thoracic Disease Vol 4, Suppl 1, Dec 2012 Aikaterini N. Visouli, Andreas Mpakas, Paul Zarogoulidis, Nikolaos Machairiotis, Aikaterini Stylianaki, Nikolaos Katsikogiannis, Kosmas Tsakiridis, Nicolaos Courcoutsakis, Konstantinos Zarogoulidis “Video assisted thoracoscopic plication of the left hemidiaphragm in symptomatic eventration in adulthood”

12. Journal of Thoracic Disease Vol 4, Suppl 1, Dec 2012 Aikaterini N. Visouli, Kaid Darwiche, Andreas Mpakas, Paul Zarogoulidis, Antonios Papagiannis, Kosmas Tsakiridis, Nikolaos Machairiotis, Aikaterini Stylianaki, Nikolaos Katsikogiannis, Nicolaos Courcoutsakis, Konstantinos Zarogoulidis “Catamenial pneumothorax: a rare entity? Report of 5 cases and review of the literature”

13. Journal of Thoracic Disease Vol 4, Suppl 1, Dec 2012 Kosmas Tsakiridis, Kaid Darwiche, Aikaterini N. Visouli, Paul Zarogoulidis, Nikolaos Machairiotis, Christos Christofis, Aikaterini Stylianaki, Nikolaos Katsikogiannis, Andreas Mpakas, Nicolaos Courcoutsakis, Konstantinos Zarogoulidis " Management of complex benign post-tracheostomy tracheal stenosis with bronchoscopic insertion of silicon tracheal stents, in patients with failed or contraindicated surgical reconstruction of trachea”

14. Journal of Thoracic Disease Vol 4, Suppl 1, Dec 2012 Kosmas Tsakiridis, Aikaterini N. Visouli, Paul Zarogoulidis, Elias Karapantzos, Andreas Mpakas, Nikolaos Machairiotis, Aikaterini Stylianaki, Christos Christofis, Nikolaos Katsikogiannis, Nicolaos Courcoutsakis, Konstantinos Zarogoulidis " Resection of a giant bilateral retrovascular intrathoracic goiter causing severe upper airway obstruction, 2 years after subtotal thyroidectomy a case report and review of the literature”

15. Journal of Thoracic Disease Vol 4, Suppl 1, Dec 2012 Aikaterini N. Visouli, Kaid Darwiche, Georgios I. Kourtoglou, Paul Zarogoulidis, Andreas Mpakas, Nikolaos Machairiotis, Aikaterini Stylianaki, Chistos Christofis, Nikolaos Katsikogiannis, Kosmas Tsakiridis, Nicolaos Courcoutsakis, Konstantinos Zarogoulidis "Primary lung carcinoid, a rare cause of paraparesis: report of a case and review of the literature”

16. Journal of Thoracic Disease Vol 4, Suppl 1, Dec 2012 Kosmas Tsakiridis, Aikaterini N. Visouli, Paul Zarogoulidis, Nikolaos Machairiotis, Christos Christofis, Aikaterini Stylianaki, Nikolaos Katsikogiannis, Andreas Mpakas, Nicolaos Courcoutsakis, Konstantinos Zarogoulidis " Early hemi-diaphragmatic plication through a video assisted mini-thoracotomy in postcardiotomy phrenic nerve paresis”

17. Journal of Thoracic Disease Vol 4, Suppl 1, Dec 2012 Kosmas Tsakiridis, Aikaterini N. Visouli, Paul Zarogoulidis, Andreas Mpakas, Nikolaos Machairiotis, Aikaterini Stylianaki, Nikolaos Katsikogiannis, Nicolaos Courcoutsakis, Konstantinos Zarogoulidis " Lost in time pulmonary metastases of renal cell carcinoma: complete surgical resection of metachronous metastases, 18 and 15 years after nephrectomy”

18. Journal of Thoracic Disease Vol 5(1):74-9 Feb 2013 Mavroudi M, Zarogoulidis P, Katsikogiannis N, Tsakiridis K, Huang H, Sakkas A, Kallianos A, Rapti A, Sarika E, Karapantzos I, Zarogoulidis K. " Lymphangioleiomyomatosis: current and future.” 

19. Journal of Thoracic Disease Vol 5(1):101-4 Feb 2013 Konoglou M, Zarogoulidis P, Baliaka A, Boutsikou E, Dramba V, Tsakiridis K, Karapantzos I, Katsikogiannis N, Kougioumtzi I, Courcoutsakis N, Zarogoulidis K, Sakkas L. " Lung ossification: an orphan disease.”

20. OncoTargets and Therapy Vol;6:125-34 March 2013 Boutsikou E, Kontakiotis T, Zarogoulidis P, Darwiche K, Eleptheriadou E, Porpodis K, Galaktidou G, Sakkas L, Hohenforst-Schmidt W, Tsakiridis K, Karaiskos T, Zarogoulidis K. " Docetaxel-carboplatin in combination with erlotinib and/or bevacizumab in patients with non-small cell lung cancer”

21. OncoTargets and Therapy Vol;6:609-13 May 2013 Kallianos A, Tsimpoukis S, Zarogoulidis P, Darwiche K, Charpidou A, Tsioulis I, Trakada G, Porpodis K, Spyratos D, Panoutspoulos A, Veletza L, Kostopoulos K, Kostopoulos C, Karapantzos I, Tsakiridis K, Hohenforst-Schmidt W, Zarogoulidis K, Rapti A, Syrigos K " Measurement of exhaled alveolar nitrogenoxide in patients with lung cancer: a friendfrom the past still precious today”

ΙΙ. Δημοσιεύσεις περιλήψεων σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές

1. Endoscopy 31 (Suppl 1) E31 : 7ht United European Gastroenterology Week, Roma 1999. N Hatzikonstantinu, K.Tsakiridis, A.Hatzisimeon, M.Bagdatli (Komotini, Greece) “Is non-intervention management of upper GI bleeding adequate?”

2. European Journal of Anaesthesiology, Vol. 20, Supp.30 2003, 46 : Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists & European Academy of Anaesthesiology, Glasgow, Scotland, May 2003. G. Vretzakis, V. Papaioannou, G. Bitzikas, E. Ferdi, Lawal Luckman, F. Konstantinou, K. Tsakiridis “Bispectral index monitoring during cardiac surgery: useful or mandatory?”

3. Cardiovascular Prevention & Rehabilitation Vol. 14 Supp.1 2007 : Euro prevent 2007, Madrid Spain, April 2007 E. Hatzinikolaou-Kotsakou, G. Bobotis, Th. Beleveslis, E. Reppas, G.Moschos, A. Chantas, K.Tsakiridis “Type D Personality is Associated With Lone Atrial Fibrillation Recurrences Rate: Negative Affectivity predicts the increased risk”

4. Atherosclerosis Vol. 8, issue 1, Supp1, June 2007 : European Atherosclerosis Society, Helsinki Finland, June 2007 E. Hatzinikolaou-Kotsakou, G. Bobotis, Th. Beleveslis, E. Reppas, G. Moschos, K. Tsakiridis, S. Olalere. “Beneficial effect of atorvastatin for prevention atrial fibrilation in paced patients”

5. Europace Suppl Vol 9, Sup 3 June 2007 : Europace , Lisbon Portugal, June 2007 E. Hatzinikolaou-Kotsakou, G. Moschos, Th. Beleveslis, E. Reppas, A. Chantas, K.Tsakiridis, S. Olalere. “Cardiac Resynchronization Therapy combined by AtrioVentricular Junction Ablation could have beneficial effects in Advanced Heart Patients with Permanent Atrial Fibrillation”

6. Journal of Electrocardiology Vol 40, November 4S, July 2007 :34th International Congress on Electrocardiology, Instabul Turkey, June 2007 E. Hatzinikolaou-Kotsakou, E. Reppas, G. Moschos, Th. Beleveslis, , A. Chantas, K.Tsakiridis. “QRS width in patients with Coronary Artery Disease and an Implantable Cardioverter Defibrillator:Could be an Independent predictor of the number of shocks?”

7. Journal of Electrocardiology Vol 40, November 4S, July 2007 :34th International Congress on Electrocardiology, Instabul Turkey, June 2007 E. Hatzinikolaou-Kotsakou, G. Moschos, Th. Beleveslis, E. Reppas, A. Chantas, K.Tsakiridis.“Impact of Right Bundle Branch Block on Systolic and Diastolic Function , and B-Type Natriuretic Peptide-Levels in patients with Congestive Heart Failure” 

8. European Heart Journal Vol 28, Sup Sept 2007 :ECS Congress 2007, Vienna Austria, September 2007 E. Hatzinikolaou-Kotsakou, E. Reppas, Th. Beleveslis, G. Moschos, A. Chantas, K.Tsakiridis. “Phychological distress and is associated infection is an independent risk of atrial fibrillation recurrences rate in lone atrial fibrillation patients”

9. Virchows Archiv Vol 451, Numb 2 Aug 2007 :21st Eyropean Congress of Pathology, Istanbul Turkey, Sept 2007 St.Milias, Th.Zaramboukas Ch.Konstantaras, K.Tsakiridis. “Synchronous adenocarcinoma and squamous cell lung carcinoma with liver and node metastasis”

10. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardio-stimolazione Vol 10, Numb 3 Sept 2007 :XIII World Congress on Caardiac Pacing and Electrophysiology, Rome Italy, Dec 2007 E. Hatzinikolaou-Kotsakou, Th. Beleveslis, G. Moschos, E. Reppas, K.Tsakiridis, S.Olalere “Implateble cardioveter defibrilators in patients with dilated cardiomyopathy: coyld the crp preimplantation levels be an outcome predictor?”

11. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardio-stimolazione Vol 10, Numb 3 Sept 2007 :XIII World Congress on Caardiac Pacing and Electrophysiology, Rome Italy, Dec 2007 E. Hatzinikolaou-Kotsakou, Th. Beleveslis, G.Bobotis, E. Reppas, G. Moschos , A. Chantas, K.Tsakiridis “Cardiac resynchronization theraphy impacts on right ventricle remodelling”

12. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardio-stimolazione Vol 11, Numb 4 Dic 2008 :XII International Symposium on progress in clinical pacing, Rome Italy, Dec 2008 E. Hatzinikolaou-Kotsakou, G. Moschos, E. Reppas, Th. Beleveslis, N.Brelas, S.Abatzis, K.Tsakiridis “Radiofrequency transcatheter ablation of regular supraventricular tachycardias: Long-lasting efficacy on atrial fibrillation recurrences”

13. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery Vol 11, Suppl 2,  Sept 2010 :24th EACTS, Geneva Switzerland, September 2010 K.Tsakiridis, T.Marinos, S.Arikas, V.Ninios, A.Hantas, E.Tzamtzis, E.Chatzinikolaou “Intra-atrial valve implantationin massive mitral annular calcification: Modified technique”

14. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery Vol 13, Suppl 1, Aug 2011 :19th ESTS, Marseille, France 2011 K.Tsakiridis, T.Marinos, S.Arikas, E.Tzamtzis “Digital Thoracic Drainage: Our initial experience in Huntrent patients”

15. Journal of Thoracic Disease Vol 4, Suppl 1, Nov 2012 : 21st Panhellenic Congress on Thoracic Diseases with International participation, Thessaloniki Greece, Nov 2012 Konstantinos Zarogoulidis, Dimitrios Latsios, Konstantinos Porpodis, Paul Zarogoulidis, Kaid Darwiche, Nick Antoniou, Ellada Eleftheriadou, Efthimia Boutsikou, Kosmas Tsakiridis, Theodoros Kontakiotis “New dilemmas in small cell lung cancer tnm clinical staging small cell lung cancer independent evaluation”

ΙII. Δημοσιεύσεις περιλήψεων σε Τόμους Διεθνών Συνεδρίων

1. September 2002 Kos Greece : 4th Panhellenic Congress & 1st Balkan Congress on Thoracic & Cardiovascular Surgery  Vretzakis G, Papaioannou V, Didilis V, Mikroulis D, Hatzicostas G, Tsakiridis K, Dragoumanis C, Bougioukas G. “Is Coronary Sinus CO2 Monitoring an Indicator of Heart’s Blood Flow?”

2. September 2002 Kos Greece : 4th Panhellenic Congress & 1st Balkan Congress on Thoracic & Cardiovascular Surgery Vretzakis G., Hatzicostas G., Dragoumanis Ch., Tsakiridis K., Konstantinou F., Ferdi E., Dimitriou V., Bougioukas G. “Alternations of Hemoglobin’s Oxygen Carrying Properties during Cardiac Surgery”

3. September 2002 Kos Greece : 4th Panhellenic Congress & 1st Balkan Congress on Thoracic & Cardiovascular Surgery Gr.Bitzikas, K.Tsakiridis, F.Konstantinou, V.Didilis, D.Mikroulis, A.Lawal, G.Bougioukas. “Simultaneous bilateral pneumothorax due to langerhans’ cell histiocytosis”

4. September 2002 Kos Greece : 4th Panhellenic Congress & 1st Balkan Congress on Thoracic & Cardiovascular Surgery Gr.Bitzikas, V.Didilis, D.Mikroulis, K.Tsakiridis, F.Konstantinou, G.Vretzakis, A.Moustos, G.Bougioukas. “Early extubation in cardiac surgery patients results and prognostic factors”

5. April 2003 Athens, Greece : 3RD INTERNATIONAL MEETING 10TH ANNIVERSARY OF THE ONASSIS CARDIAC SURGERY CENTER Pitsis A, Tsakiridis K., Nikoloudakis N.,Bougioukas G. “Ross Procedure”

6. October 2004 Athens, Greece : 5th Panhellenic Congress & 2st Balkan Congress on Thoracic & Cardiovascular Surgery K.Tsakiridis, F.Konstantinou, D.Mikroulis, V.Didilis, G.Vretzakis, P.Papagianopoulou, A.Lawal, G.Bougioukas “Endometriosis and diaphragmatic deficit in patient with catamenial pneumothorax”

7. October 2004 Athens, Greece : 5th Panhellenic Congress & 2st Balkan Congress on Thoracic & Cardiovascular Surgery F. Konstantinou, Α. Evangeliou, K. Tsakiridis, D. Mikroulis, V. Didilis, G.Vretzakis, Ch. Dragoumanis, G. Bougioukas. “Is L-Carnitine of cardio-protective value in patients undergoing coronary revascularization? Preliminary results.”

8. October 2004 Athens, Greece : 5th Panhellenic Congress & 2st Balkan Congress on Thoracic & Cardiovascular Surgery Dragoumanis Ch, Papaioannou V, Mikroulis D, Tsakiridis K, Konstantinou F, Elefteriadis S, Vretzakis G “Inaccuracy of BIS values produced by the Cardiopulmonary by-pass machine during the operative repair of an aortic dissection”

9. October 2004 Athens, Greece : 5th Panhellenic Congress & 2st Balkan Congress on Thoracic & Cardiovascular Surgery D.Mikroulis, V.Didilis, K.Tsakiridis, F.Konstantinou, D.Pantelidou*, A.Lawal, Ch.Dragoumanis, S.Eleutheriadis, G.Bougioukas. “ Innominate vein aneurysm. Case report”

10. October 2004 Athens, Greece : 5th Panhellenic Congress & 2st Balkan Congress on Thoracic & Cardiovascular Surgery Dragoumanis Ch, Ferdi E, Papagiannopoulou P, Papaioannou V, Mikroulis D, Tsakiridis K, Konstantinou F, Vretzakis G. “Selective lobar endobronchial blockade combined to one-lung ventilation during right lower/middle lobe resection”

11. October 2004 Athens, Greece : 5th Panhellenic Congress & 2st Balkan Congress on Thoracic & Cardiovascular Surgery Dragoumanis Ch, Papaioannou V, Papagiannopoulou P, Ferdi E, Mikroulis D, Konstantinou F, Tsakiridis K, Vretzakis G. “Hemodynamic responses following either tracheal extubation or removal of a new pharyngeal ventilatory device (PAxpressTM) in cardiac surgery patients”

12. October 2004 Athens, Greece : 5th Panhellenic Congress & 2st Balkan Congress on Thoracic & Cardiovascular Surgery F. Konstantinou, N. Katsikogiannis*, K. Tsakiridis, V. Didilis, D. Mikroulis, A.Lawal, P. Karros, St. Roupakias*, G. Bougioukas. “Pneumomediastinum and dyspnoe as primary clinical manifestations of sigmoid rupture”

13. June 2007 Marseille, France : European Cardiac Arrhytmia Society – ECAS 2007 E. Hatzinikolou-Kotsakou, G. Moschos, Th. Beleveslis, E. Reppas, A. Chantas, K. Tsakiridis. “BNP Serum Levels Prospectively Predict Recurrence of Ventricular Tachycardia and Ventricular Fibrillation in Post-Infarction Heart Failure Patients with Implantable Cardioverter Defibrillator”

14. September 2008 Munich, Germany : European Society of Cardiology 2008 E. Hatzinikolou-Kotsakou, M.Kotsakou, Th. Beleveslis, E. Reppas, G. Moschos, A. Chantas, K. Tsakiridis. “Worsening chronic heart failure: a combiened multi biomarker strategy coyld be a better risk stratification approavh”

15. September 2008 St.Petersburg, Russia : XXXVth International Congress on Electrocardiology E. Hatzinikolou-Kotsakou, P.Makridis, Th. Beleveslis, E.Reppas, G.Moschos, E.Karapatsoudi, A. Chantas, K. Tsakiridis. “How does new-onset atrial fibrillation affect the outcome of patients with non-ischemic dilated cardiomyopathy and an implantable cardioveter defibrillator”

16. October 2008 Thessaloniki, Greece : 4th Word Congress on Quality in Medical Pracrice G.Moschos, E. Hatzinikolou-Kotsakou, Th. Beleveslis, E.Reppas, M.Kotsakou, K. Tsakiridis. “The recurrence and frequency of ventricular arrhythmia are lower in women than in men with dilated cardiomyopathy and implantable cardioveter defirillators”

17. May 2009 Nice, France : Heart failure 2009 E. Hatzinikolou-Kotsakou, P.Makridis, M.Kotsakou, Th. Beleveslis, E.Reppas, G.Moschos, E.Karapatsoudi, K. Tsakiridis. “Cardiac resynchronization theraphy induced reverse remodelling: Could affect the outcome of heart failure oatients?”

18. June 2009 Berlin, Germany : Europace 2009 E. Hatzinikolou-Kotsakou, G.Moschos, Th. Beleveslis E.Reppas, M.Kotsakou, K. Tsakiridis.“BNP serum levels prospectively predict recurrence of ventricular tachycardia and ventricular fibrillation in post-infractin heart failure patients with implantable cardiverter defibrilator”

19. June 2009 Berlin, Germany : Europace 2009 E. Hatzinikolou-Kotsakou, M.Kotsakou, G.Moschos, E.Reppas, Th. Beleveslis, K. Tsakiridis. “Noninvasive stratifiers for indentifying patients at risk in brugada syndrome”

20. June 2009 Berlin, Germany : Europace 2009 E. Hatzinikolou-Kotsakou, E.Reppas, Th. Beleveslis, G.Moschos, M.Kotsakou, K. Tsakiridis. “Effects of angiotensin-converting enzyme inhibitors on tissue plasminogen activator in non valvular atrial fibrilation”

21. September 2010 Geneva Switzerland : 24th EACTS Annual Meeting K. Tsakiridis, T. Marinos, S. Arikas,V. Ninios, A. Hantas, E. Tzamtzis, E. Chatzinikolaou “Intra-atrial valve implantation in massive mitral annular calcification: Modified technique”

22. December 2010 Rome Italy : XIV International Symposium on Progress in Clinical Pacing E. Hatzinikolou-Kotsakou, E.Reppas, Th. Beleveslis, G.Moschos, M.Kotsakou, P.Latsios, K. Tsakiridis. “Is the personality type asssociated with lone atrial fibrillation recurences rate? negative affectivity of type D personality predicts the increased risk”

23. December 2010 Rome Italy : XIV International Symposium on Progress in Clinical Pacing E. Hatzinikolou-Kotsakou, , Th. Beleveslis, G.Moschos, E.Reppas, M.Kotsakou, P.Latsios, K. Tsakiridis, S.Olalere “Beneficial effect of atrovastastin for prevention atrial fibrillation paced patients” 24. June 2011 Marseille France : 19th European Conference on General Thoracic Surgey K. Tsakiridis, T. Marinos, S. Arikas , E. Tzamtzis “Digital Thoracic Drainage: our initial experiance in 100 patients”

Ι. Πλήρεις δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά με κριτές

1. Ιατρική Παιδεία Τόμος 3 Τεύχος 2 Ιούλιος – Δεκέμβριος 1995 Δ.Μήτρακας, Γ.Κουτσιμπάνης, Κ.Τσακιρίδης, Δ.Τσαλίκης, Ι.Μπουραντάς, Π.Βασιλειάδης, Ε.Μαλτέζος, Δ.Χατσέρας. «Παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο σε παιδιά σχολικής ηλικίας με θετικό οικογενειακό ιστορικό» 

2. Γαληνός Τόμος 41 Τεύχος 4ο σελ:431-40 1999 Ι.Βαβατσικλής, Κ.Τσακιρίδης, Σ.Παπαναστασίου, Κ.Παύλου. «Δηλητηριάσεις από φυτοφάρμακα στην περιοχή της Ροδόπης»

3. Γαληνός Τόμος 41, τεύχος 5ο 1999 Ι.Βαβατσικλής, Σ.Παπαναστασίου, Δ.Ευαγγελινός, Π.Σκαφιδά, Κ.Τσακιρίδης, Ν.Κελεσίδου «Δείκτες λειτουργικότητας και κόστους στην ΜΕΘ του Γ.Ν.Ν. Κομοτηνής»

4. Γαληνός, Τόμος 42, Τεύχος 3ο, σελ:245-53 2000 Ι.Βαβατσικλής, Σ.Φωτιάδης, Κ.Τσακιρίδης, Δ.Ευαγγελινός, Θ.Τσάκωνας, Ν.Κυριακίδης. «Εκβαση των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων σε πολυδύναμη ΜΕΘ»

5. Χειρουργικά Χρονικά Τόμος 7 τεύχος 2ο σελ:154-156 2002 Γ. Πατλάκας, Β. Διδίλης, Δ. Μικρούλης, Α. Πολυχρονίδης, Γρ.Μπιτζίκας, Κ.Τσακιρίδης, Φ.Κωνσταντίνου, Γ. Μπουγιούκας «Καταμήνιος Πνευμοθώρακας»

6. Πνεύμων Τόμος 23 τεύχος 2ο σελ:168-171 2010 Α. Παπαγιάννης, Κ.Τσακιρίδης, Σ.Αρίκας, Ε.Τζαμτζής, Ε.Κυρμανίδου, Θ.Ζαραμπούκας «Ενδοβρογχικό χόνδρωμα. Ενα σπάνιο καλόηθες βρογχικό νεόπλασμα» Στο ίδιο περιοδικό υπάρχει δημοσιευμένο και στην Αγγλική γλώσσα σελ.172-175

7. Ιατρικά Νέα Τεύχος 47, Ετος 9ο, 2012 Ανδρέας Μπάκας, Αικατερίνη Βησούλη, Λουκάς Τσουρέλης, Σταμάτης Αρίκας, Κοσμάς Τσακιρίδης «Διατήρηση της ακεραιότητας της έσω θωρακικής αρτηρίας και ελαχιστοποίηση του τραύματος του θωρακικού τοιχώματος με σκελετινοποιημένη παρασκευή, μέσω «διαθερμίας» τεχνολογίας υπερήχων».

ΙΙ. Δημοσιεύσεις περιλήψεων σε Ελληνικά Περιοδικά με κριτές

1. Ελληνική Ιατρική Τόμος 67, Συμπληρωματικό Τεύχος 3, Απρίλιος 2001 Ανακοινώθηκε: 16ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο Ι.Βασιλακάκης, Κ.Τσακιρίδης, Ι.Τραβασάρος, Α.Παναγής, Ν.Κατσικογιάννης, Α.ΧηΠασχάλης «Χειρουργική αντιμετώπιση της βροχοκήλης. Η εμπειρεία της τελευταίας δεκαετίας»

2. Ελληνική Ιατρική Τόμος 67, Συμπληρωματικό Τεύχος 3, Απρίλιος 2001 Ανακοινώθηκε: 16ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο Γ.Μπιτζίκας, Δ.Μικρούλης, Β.Διδίλης, Α.Ψαράκης, Φ.Κωνσταντίνου, Κ.Τσακιρίδης, Γ.Μπουγιούκας «Ο ρόλος της τηλεμετρίας στην έγκαιρη διάγνωση επικινδύνων κοιλιακών αρρυθμιών σε ασθενείς μετά από εγχειρήσεις καρδιάς και θώρακα»

3. Ελληνική Ιατρική Τόμος 67, Συμπληρωματικό Τεύχος 3, Απρίλιος 2001 Ανακοινώθηκε: 16ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο Β.Διδίλης, Δ.Μικρούλης, Γ.Μπιτζίκας, Α.Ψαράκης, Κ.Τσακιρίδης, Φ.Κωνσταντίνου, Γ.Μπουγιούκας «Αντιμετώπιση χρόνιας περικαρδιακής συλλογής με θωρακοσκοπική τεχνική VATS»

4. Νευρολογία Τόμος 11 Τεύχος 3, 2002 Ανακοινώθηκε : 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων Ε.Παπαδήμου, Ι.Ηλιόπουλος, Γ.Μπιτζίκας, Κ.Βαδικόλιας, Κ.Τσακιρίδης, Γ.Τρυψιάνης, Δ.Μικρούλης, Β.Διδίλης, Φ.Κωνσταντίνου, Χ.Πιπερίδου, Γ.Μπουγιούκας. «Προδιαθεσικοί παράγοντες των διαταραχών των γνωσιακών λειτουργιών μετά από στεφανιαία παράκαμψη»

5. Θέματα Αναισθη/γίας & Εντατικής Ιατρικής Εμβ. Τεύχος ΙΙ, Τόμος 14ος ,2004 Ανακοινώθηκε : 8ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας & Εντατικής Ιατρικής Παπαγιαννοπούλου Π, Φερδή Ε, Δραγουμάνης Χ, Τσακιρίδης Κ, Κωνσταντίνου Φ, Βρετζάκης Γ. «Μεταβολές αερίων αίματος στις επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με πάλλουσα καρδιά».

6. Θέματα Αναισθη/γίας & Εντατικής Ιατρικής Εμβ. Τεύχος ΙΙ, Τόμος 14ος ,2004 Ανακοινώθηκε: 8ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας & Εντατικής Ιατρικής Δραγουμάνης Χ, Παπαγιαννοπούλου Π, Φερδή Ε,Βογιατζάκη Θ, Κωνσταντίνου Φ, Τσακιρίδης Κ, Βρετζάκης Γ. «Βελτίωση της οξυγόνωσης κατά τη διάρκεια αερισμού ενός πνεύμονα με τη χρήση καθετήρα εμβολεκτομής σαν υπερεκλεκτικό ενδοβρογχικό αποκλειστή».

7. Θέματα Αναισθη/γίας & Εντατικής Ιατρικής Εμβ. Τεύχος ΙΙ, Τόμος 14ος ,2004 Ανακοινώθηκε: 8ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας & Εντατικής Ιατρικής Παπαγιαννοπούλου Π, Φερδή Ε, Δραγουμάνης Χ, Κωνσταντίνου Φ, Τσακιρίδης Κ, Βρετζάκης Γ. «Αιμοδυναμικές μεταβολές στις επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με πάλλουσα καρδιά με εφαρμογή πιεστικού σταθεροποιητή».

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

150+

FINISHED PROJECTS

169+

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 

1400+

WORKING HOURS THIS YEAR

120+

TESTIMONIALS RECEIVED

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

TOP