Ωράριο Λειτουργίας

 Καθημερινά   9:00AM -3:00AM  Τηλέφωνο: 2310 390662 (γραμματέας),   2310 380143 (γραμματέας) , 2310 380013 (γραφείο  9:00 -  15:00 καθημερινά) ,

                          6932370942  (κινητό) ,  2310 341263 (fax) , 2310 380000  (τηλ.κέντρο Κλινικής «Αγ.Λουκά»)

Photo Gallery

Κλινική Άγιος Λουκάς - Ιατρείο

 

Διακρίσεις στην Ελλάδα & το Εξωτερικό

 

Νοσοκομεία Ελλάδας και Εξωτερικού

Συνέδρια , Σεμινάρια και Διαλέξεις στην Ελλάδα & το Εξωτερικό

TOP